2020-03-10
SSH-config

Under en ganska lång tid, innan jag upptäckte att man kan göra en config för SSH, så använde jag alltid -i-flaggan när jag skulle ansluta. Jag har ett antal olika SSH-nycklar på olika enheter med olika domäner. Sen hittade jag detta, vilket underlättade väldigt mycket. Det är användbart om du bytt namn på din nyckel eller har den på en annan sökväg.

Det är simpelt, vi skapar en config-fil i vår SSH-mapp

$ vim ~/.ssh/config

Här är ett exempel på hur den kan se ut

Host blog
  Hostname seber.uno
  User seber
  Identityfile <sökväg-till-nyckel>

Host är ett alias för din host, med detta exempel kan jag ansluta till min server med ssh blog istället för min domän
Hostname är ditt ip/domän, mitt exempel är min domän
User är ditt användarnamn på hosten
Identityfile är sökvägen till din ssh-nyckel

Nu kan vi ansluta med ett alias och utan -i-flaggan.

#ssh